29.10.14

Mer om Brune

"Brune är det lyckade resultatet av ett möte mellan två poeter, den ene med två diktsamlingar bakom sig, den andre med en rad originella och i grunden poetiska bildberättelser i bagaget. Det har blivit en på samma gång psykologiskt finstämd och närmast farsartat humoristisk barnberättelse, som – inte minst på grund av sin slösande bildrikedom – är en fröjd att högläsa för barn från sexårsåldern och uppåt," skriver en av Sveriges fremste billedbokeksperter Ulla Rhedin i en fin og grundig anmeldelse.

Ingen kommentarer: