7.9.09

Dikt i Klassekampen

Lørdag 5. september 2009 var jeg heldig å få dette diktet trykt i Klassekampens faste spalte "Poetisk praksis":

14.1.09

HA!

Hamar Arbeiderblad har en gjennomgang av fjorårets debutanter og kaller diktsamlingen min for "en søken etter lyrikken i det nære, konkrete og hverdagslige, men også i det skjøre og høyst forgjengelige."