10.7.11

"Fine enkeltdikt og treffende formuleringer"

skriver Arne Hugo Stølan i en anmeldelse av Grevlingvariasjonene i VG. Til tross for et par innvendinger mener han jeg formidler "en klar idé eller tanke gjennom enkle, virkningsfulle bilder".