16.9.11

"Musikkorps og duskedamer, megafonar og heliumsballongar!"

Mette Karlsvik intervjuer meg i serien "DnF presenterer nye medlemmer". Les intervju.

"Gåtefulle verselinjer som bærer preg av drømmesekvenser"

skriver Finn Stenstad i en anmeldelse i Tønsberg Blad. Til tross for at anmelderen ytrer skepsis mot det han kaller "tidens rimfrie vers" mener han likevel at Grevlingvariasjonene glimter til med "vakre og assosiasjonsskapende formuleringer".