19.2.14

Brune leses av skoleklasser i Stavanger

Barne- og ungdomsbiblioteket i Stavanger arrangerer lesekonkurransen Årets bok, der alle elever fra 1.-7. trinn i Stavanger blir invitert til å være med å kåre Årets Barnebok 2013. Brune er blant de nominerte for 3.-4. klasse.

Ingen kommentarer: