7.9.09

Dikt i Klassekampen

Lørdag 5. september 2009 var jeg heldig å få dette diktet trykt i Klassekampens faste spalte "Poetisk praksis":